БОРА / BORA

БОРА / BORA

ул. Любляна 46
София,
България
23.2562707
42.6696911
UserLikes
Име: БОРА / BORA
Адрес: София, ул. Любляна 46
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.bora.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Пречиствателни съоръжения
Дейност:

Проектиране и изграждане на пречиствателни системи

Ключови думи: проучване, проектиране, отпадъчни води, пречиствателни станциии, пречиствателна

Услуги

 • ПСОВ Обзор - Бяла, България / WWTP Obzor - Bjala

  Кратка история на проекта:
  Градовете Обзор и Бяла са разположени на Черноморското крайбрежие в близост един до друг. Първият проект е от 80-те години, а първите строителни работи завършват през 1993. Фирма БОРА спечелва проведения през 1993г. търг за осъвременяване на работния проект. Строителните работи по тази разработка вече са завършени. В момента тече проект на Датската агенция по опазване на околната среда (DEPA), която финансира доставката и монтажа на машинното и електро оборудване по водната линия. В този проект фирма БОРА взема дейно участие като местен проектант.

  Описание на проекта:
  Технологията се основава на биологично пречистване с активна утайка и химическо отстраняване на фосфора.
  Станцията е оразмерена за Qмакс.=250л/с

  Основните съоръжения са:
  • Решетка;
  • Пязъкозадържател;
  • Биобасейн с денитрификация и пневматична аерация;
  • Вторичен утаител;
  • Контактен резервоар с възможност за дезинфекция;
  • Буферни резервоари за утайка;
  • Обезводнителна инсталация с центрофуги.

  Дейности по проекта:
  БОРА ООД подписва договор с Община Несебър за актуализация на работния проект от 1980г. и за авторски надзор.
  Във връзка с реализиращия се в момента проект на DEPA, фирма БОРА извършва техническо съдействие като местен проектант.


  Short history of Project:
  The towns Obzor and Bjala are situated on the Black sea coast, close to each other. The first design for a WWTP is from the eighties and the first construction works are completed in 1993. BORA wins the tender for updating the existing design, conducted in 1993. On the basis of this design the construction works are completed. Presently the Danish Environmental Protection Agency (DEPA) conveys its project, which comprises delivery, installation and putting into operation of almost all equipment of the plant. BORA is a local consultant in this project.
  The WWTP will be put into operation in 2001.

  Project description:
  The technology is based on activated sludge treatment process and chemical phosphorous removal.
  The plant is dimentioned for
  Qmax.=250 l/s

  Main facilities:
  • Screen;
  • Grit chamber;
  • Denitrification/nitrification tanks;
  • Secondary sedimentation tanks;
  • Desinfection tank;
  • Sludge buffer tanks;
  • Sludge dewatering.

  Services provided for the Project:
  BORA Ltd. signed a contract with Nesebar Municipality for the updating of the existing design from 1980 and for author’s supervision during construction.
  In the foregoing project of DEPA, BORA provides technical support and assistance to the Danish consultant and Main Contractor.










 

Открийте ни в Google+