БОРА / BORA

БОРА / BORA

ул. Любляна 46
София,
България
23.2562707
42.6696911
UserLikes
Име: БОРА / BORA
Адрес: София, ул. Любляна 46
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.bora.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Пречиствателни съоръжения
Дейност:

Проектиране и изграждане на пречиствателни системи

Ключови думи: проучване, проектиране, отпадъчни води, пречиствателни станциии, пречиствателна

Услуги

 • ПСОВ – гр.Сливен – реконструкция на каловото стопанство / WWTP Sliven – Sludge plant reconstruction

  Кратка история на проекта:
  Съществуващата станция е проектирана през периода 1972 – 1974г. Въведена е в експлоатация през 1981г.
  Целта на реконструкцията е актуализиране на технологичната схема на каловото стопанство.
  Проектът включва цялостно изменение и модернизация на технологичната схема по линията на утайката.

  Описание на проекта:
  Съгласно актуализираната схема утай-ката, след предварително уплътняване, постъпва в открити изгниватели, след това в калоуплътнители, след което се обезводнява механично на обезводнителна инсталация.
  Оборудването на сгъстителната и обезводнителната инсталации е на фирма Huber – Германия.

  Дейности по проекта:
  Фирма БОРА извършва работното проектиране на база доставеното оборудване на фирма Huber. Нейните специалисти упражняват непрекъснат авторски надзор по време на строителството и извършват пуска и наладката на монтираното оборудване.


  Short history of Project:
  The existing plant is designed in the period 1972 – 1974. It is put into operation in 1981.
  The aim of the reconstruction is to modernize the sludge dewatering process.
  The project includes overall re-design of the sludge plant.

  Description of Project:
  According to the updated scheme the sludge, after being preliminary thickened, goes in open sludge digesters, after which in sludge thickeners and is finally mechanically dewatered on dewatering installation.
  The equipment of the pre-thickening and the dewatering installation is produced by Huber – Germany.

  Services, provided by BORA:
  BORA Ltd. elaborates detailed design on the basis of the equipment delivered. Its specialists carry on constant author’s supervision during construction, as well as supervision on putting the plant into operation.

 

Открийте ни в Google+